Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • X – hlavní verze
  • Y – tzv. major verze – mění se při každé podstatné změně , či přidání významné funkce ústředny.
  • ZZ – tzv. minor – mění se nejčastěji, tj. při jakékoliv změně, opravě či přidání nové funkce.

...