Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Způsoby vzdáleného přístupu k ústředně

Varianty přístupu:

  • Přes sériový port (lokálně)
  • Přes Ethernetový port – nutný VoIP modul v ústředně
  • Přes Analogovou/ISDN linku – nutný modem na základním modulu
  • Přes GSM modul – není nutný modem na základním modulu. Pouze pro nové GSM moduly (od 11/08). Starší moduly je nutné zaslat na úpravu firmwaru k výrobci.

Faq_zapati