Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Zda jsou SIM karty správně zalogované do sítě - obě LED diody s názvem GSM1 a GSM2 nesmí svítit (blikají během přihlašování k síti, ale po úspěšném zalogování zhasnou)
 • Zda je dostatečná síla signálu, to zjistíte v záložce Diagnostika (signál musí být v rozmezí od -60 dB do -80 dB)
 • Zda jsou SIM karty aktivní, zda mají dostatečný kredit a či nejsou zablokované GSM operátorem
 • Zda nepoužíváte potlačení identifikace volajícího čísla (funkce CLIR) - tato funkcionalita musí být povolena na SIM kartě GSM operátorem
 • Zda je volané číslo v korektním formátu, odpovídá jednomu ze Seznamu prefixů a tento Seznam prefixů je aktivně používaný v LCR tabulce
 • Zda nemáte nastavený Max. počet volaných minut. Také se ujistěteeujistěte, zda nebyly tyto minuty již vyčerpány
 • Zda je Časové omezení SIM karty (v jaké části dne by měla být používána) nastaveno korektně
 • Zda je v bráně správně nastaven Čas a Datum

...