Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Maximální počet uživatelů není omezený. Doporučujeme ale nevyužívat zařízení pro více jak než 50 uživatelů zároveň přihlášených do SIP proxy.

...