Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. slabý signál
  2. vypnutý roaming, při čemž se SIM snaží zalogovat do roamované sítě (velmi se množící důvod, protože operatoři operátoři se spolu často dohodnou na podobném řešení, aby nemuseli v dané lokalitě budovat svou BTS – pro zakazníka zákazníka se nic nemění, ani neví, že je v roamingu = cena je stejná)
  3. HW závada

...