Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Routování na uživatele se nastavuje v menu "Mobility Extension/Mobility Extension Out". Musí se zde nastavit mimo jiné nastavit i svazek, přes který bude hovor směrován.

...