Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Přesný popis problému
 • Verzi firmware (fw)
 • Sériové číslo zařízení
 • Konfigurační soubor
 • Log (stáhnout log ze zařízení)
 • Ethereal trace v případě problémů s VoIP
 • Volající a volané číslo (v případě, že je to toto číslo relevantní)
 • Jakákoliv informace, která o které si myslíte, že by mohla pomoci pro nalezení problému

...