Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Pro dostatečně dlouhé ("neomezené") trasování můžete využít připojení přes protokol Telnet, Sériové (COM) rozhraní nebo PRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M112).

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

Sériové (COM) připojení - dlouhý trace, "neomezený"

Použití PRI Configuration tool (pro starší verze CPU označené M112)

Telnet client - dlouhý trace, "neomezený"

...

Níže naleznete postup jak využít program Putty k uložení takovéhoto trasování. Jiné terminálové aplikace, jež umožňují připojení pomocí Sériového (COM) rozranírozhraní, lze také využívat.

Putty (www.putty.org)

 1. Stáhněte a spusťte program Putty.
 2. Jako typ připojení vyberte možnost Serial a vyplňte správný COM port (COM1,COM2, atd...) který je použit pro připojení k bráně 2N® StarGate / 2N® BlueTower.
  Rychlost připojení zvolte v kolonce speed a nastavte hodnotu 57600.
 3. V Menu Session -> Logging zvolte položku Session logging: All session output a nastavte soubor do kterého bude průběh spojení s bránou zaznamenán a uložen.
 4. Připojte se k bráně.

  Pro ověření, zdali jste k bráně úspěšně připojeni vložte příkaz AT a stiksněte stiskněte ENTER.

  V případě úspěšného spojení s bránou obdržíte od brány odpověď OK. Pokračujte dále pouze pokud jste odpověď OK obdrželi.

  Pokud jste odpověď OK neobdrželi zkontrolujte spojení mezi bránou a počítačem, ujistěte se, že máte nastavený správný sériový (COM) port a že

  tento port není využíván pro jiné spojení (například konfiguračním nástrojem nebo XAPI serverem, apod....)

  Firmware 1.25+
  Firmware 1.24 a starší

  5. Ke správnému nastavení trasování v bráně použijte následující příkazy.
      AT%X91=3F,3,0                  - pro plné trasování hovorů (včetně routování)

      AT%X92=7,0                       - pro plné trasování SMS zpráv

      AT%X92=0,7                       - pro plné trasování SMPP komunikace

      AT%X92=7,7                       - pro plné trasování SMS a SMPP

      Kombinace příkazů AT%X91=3F,3,0 a AT%X92=7,7 nastaví KOMPLETNÍ trasování.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu všech vložených karet v  bráně včetně

      modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!RP
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

  5. Pro nastavení kompletního trasování použijte tento příkaz:.
       AT%S92=31
       This command sets FULL tracing.

  6. Vložte příkaz AT&S. Zobrazené informace jsou shrnutím stavu

       všech vložených karet v  bráně včetně modulů.

  7. Vložte příkazy ATI3 a ATI4. Zobrazí se systémové informace o

      bráně a licencích.

  8. Nepovinné: Pokud je vyžádán restart modulů, vložte do brány

      příkaz AT&GALL=RESET.

  9. Trasování zahájíte příkazem
      AT!R2
  V případě, že brána odpoví statusem BUSY vložte před zahájením trasování nejdříve příkaz AT!RX. Tento příkaz ukončí a vyčistí veškeré předchozí i nekorektně ukončené trasování.

   

...

Kliknutím na tlačítko vytvoření/výběru souboru nastavíte kam bude trasování ukládáno.

Trasování zahájíte stiknutím stisknutím tlačítka Start. Jakmile je trasování hotovo, stiskněte tlačítko Stop a záznam o trasování bude uložen do souboru nastaveného v předchozím kroku.

...