Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Zkontrolujte, zdali není aktivní PIN na SIM kartě. Pokud ano, vypněte ho , nebo ho nastavte v menu "Vnější linky/Typy digitálních linek/GSMX" – pole "PIN".
  • Zkontrolujte kvalitu signálu – menu "Okna/Panel". Hodnota by měla být mezi –55 a –95 dB.

...