Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zkontrolujte, zda máte v bráně nejnovější firmware (sekce ke stažení) a následující nastavení:

  • Delay for Aleritng Alerting v  GSM outgoing groups nesmí být nastaven na hodnotu 0.

...