Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Popište co nejdetailněji, jakým způsobem může být problém nasimulován
  2. Pošlete konfigurační soubor s aktuální konfigurací
  3. Pošlete informaci o verzi Firmware a výrobní číslo
  4. Popište nám, jaké zařízení k bráně připojujete (PBX, G3 FAX, analogový telefon)
  5. V případě, že máte problém s progres-tónem, prosím pošlete nahrávku.
  6. V případě problémů s FAXovým přenosem, pošlete nám informaci o chování LED telefonní linky

...