Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vážení zákaznícízákazníci,

pokud čelíte potížím se zařízením, reportuje nám tyto potíže prosím na https://support.2n.cz/.

Pokud nemáte přístupové údaje, konktaktujte kontaktujte prosím svého obchodníka.

Reportovaná potíž by měla obsahovat následující:

  • Detailní popis problému - Popíšte Popište prosím Váš problém co nejdetailněji, abychom ho mohli na základě Vašeho popisu replikovat.

...