Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toto nastavení není možné provádět s jinou , nežli strojovnovou hláskou!

...