Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 

             

Jaký je postup při reklamaci 2N produktu?

 1. V případě
  HTML
  V případě, že Váš 2N produkt nefunguje správně, kontaktujte prosím nejprve
  naši technickou podporu: 
   naši <a href="https://www.2n.cz/cs_CZ/podpora/technicka-podpora" target="_blank">technickou podporu</a>. Pokud nebude možné Váš produkt zprovoznit dálkově, technická podpora doporučí zaslání produktu do opravy a vygenerujeme Vám RMA číslo na základě
  vyplněného servisního listu.
  Reklamace je možná pouze s našimi 2N distributory. 
  Další informace můžete nalézet  na našich webových stránkách v sekci "Servis a opravy": 
   vyplněného <a href="https://www.2n.cz/cs_CZ/documents/22902/683006/Repair+list_CZ_with+check_04_2019.pdf/5e55756b-e7df-41a5-bb02-28dd3e582ede" target="_blank">servisního listu</a>.
  Reklamace je možná pouze s našimi 2N 
  <a href="https://www.2n.cz/cs_CZ/jak-koupit/kde-koupit" target="_blank">distributory</a>

   

   

  HTML
  Další informace můžete nalézt na našich webových stránkách v sekci <a href="https://www.2n.cz/cs_CZ/podpora/servis-a-opravy" target="_blank">"Servis a opravy"</a>

   

   

 2. Aby bylo možno provést opravu rychle a kvalitně, je nutné vždy znát údaje nezbytné pro její provedení. Bez nich nebude možné váš požadavek na servis přijmout.
  • Typ a název zboží
  • Sériové číslo produktu
  • Číslo prodejního dokladu
  • Co nejpřesnější popis problému
 3. Vyplněný servisní list prosím vytiskněte a přiložte k zásilce zboží k opravě

 4. Následně zboží zašlete na adresu příjmu servisních oprav:

  2N Telekomunikace

  Obchodní 107

  25101 Čestlice

 

Je možné zjistit cenu pozáruční opravy předem?

Před zahájením pozáruční opravy je zařízení vždy podrobeno diagnostice a následně Vám je sdělena navrhovaná cena opravy.

Pokud realizaci opravy na základě nacenění  odmítnete nebo bude zjištěno, že zařízení je neopravitelné, objednatel je povinen uhradit společnosti vždy částku 1040,- Kč za každou i započatou hodinu práce plus DPH za diagnostiku 1 kusu zařízení a dopravné.

Dojde-li z Vaší strany k odsouhlasení ceny opravy, hradíte pouze odsouhlasenou cenu opravy + DPH a dopravné (náklady na diagnostiku jsou již zahrnuty v navrhované ceně opravy).

Jak dlouho oprava potrvá?

Pokud se jedná o záruční opravu, společnost 2N garantuje dodržení 30denní lhůty k provedení opravy zařízení, a to v případě zařízení vyrobeného společností 2N. Lhůtu pozáruční opravy nelze garantovat.

 Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy bylo zařízení přijato k opravě. V případě překupovaného zboží je lhůta k opravě určena smluvními podmínkami dodavatelů společnosti.

Je možné opravu provést expresně?

Expresní oprava je dostupná po potvrzení požadavku zákazníka pracovníkem servisu a jedná se o placenou službu.

Expresní příplatek je přičten k ceně opravy a náhradních dílů a činí 720,- Kč za opravu do 3 dnů a 480,- Kč za opravu do 6 dní. Ceny jsou uvedeny za kus a bez DPH.

Jaké jsou další možnosti vyřízení reklamace pro distributory 2N s platnou distribuční smlouvou?

Našim distributorům s platnou distribuční smlouvou nově nabízíme službu Oprava výměnou. Místo čekání na opravu tak dostanete funkční výrobek k dispozici hned po tom, co od Vás obdržíme vadný kus. Tato služba se vztahuje na všechny produkty uvedené v ceníku 2N interkomů po dobu trvání jejich záruky. Služba Oprava výměnou je poskytována zdarma.

Je možné získat na zakoupené produkty záruku více než 2 roky?

Ano, můžeme Vám nabídnout ke všem produktům od společnosti 2N  prodlouženou záruku až na 5 let. Prodloužená záruka může být zakoupena do 1 roku od nákupu výrobku.

Ceny prodloužené záruky:

1 rok prodloužené záruky:      7% z ceny výrobku

2 roky prodloužené záruky:    14% z ceny výrobku


Se svou objednávkou kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (obchod@2n.cz), svého obchodního zástupce, nebo oddělení customer care (customercare@2n.cz).