Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Detailní popis technického problému - Prosíme popiště popište nám Vaši potíž co nejdetailněji, abychom byli schopni ji navodit.

...