Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Vytvořte tuto automatizaci a vyberte správný výstup (output), který budete ovládat z 2N® Indoor Touch 1.0 nebo 2.0:

Image RemovedImage AddedInfo

Datum vydání: 18. 2. 2021

Použitá zařízení:

 • 2N® IP Verso
 • 2N® Indoor Touch 2.0

Seznam kompatibliních zařízení:

 • 2N® IP Verso
 • 2N® IP Vario
 • 2N® IP Force
 • 2N® IP Safety
 • 2N® IP Base
 • 2N® IP Solo
 • 2N® Indoor Touch 1.0
 • 2N® Indoor Touch 2.0

...