Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: zapati

...

Tip
titleDostupné interkomy pro 2N® Indoor Talk

Seznam dostupných interkomů pro volání na 2N® Indoor Talk lze spatřit v sekci Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky.

Faq_zapati