Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: zapati

...

  • Historie událostí ukládá veškeré hovory, které byly vyvolány pomocí zvonkového tlačítka

Faq_zapati