Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - SIP Settings a aktivujte SIP a příchozí SIP hovory.
  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - Phone book - Call button a přidejte SIP adresu zařízení 2N® Indoor Talk jako nový příjemce (Recipient).

  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - DTMF a přidejte sekvenci DTMF pro odemykání dveří pomocí zařízení 2N® Indoor TouchTalk.

  • Přejděte do webové správy - sekce Events - Management - Action Rules a vytvořte nové pravidlo (Action Rule) pro otevření dveří pomocí sekvence DTMF během hovoru.