Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. V systému 2N Netstar, který nabízí automatické stahovaní konfigurací VoIP terminálů v závislosti na funkční interní službě DHCP serveru a definovaných MAC adresách podporovaných voip terminálů  je možné při větších počtech nepodporovaných modelů tzn. typu jejichž konfigurační template nejsou součástí  firmware PBX, využít TFTP servis a uložište ústředny. Seznam podporovaných telefonů je zde:

https://wiki.2n.cz/tnshw44cz/latest/cs/manual-2n-netstar-admin/9-propadova-struktura/9-1-zalozka-propadovych-parametru

V takových případech, však již nelze využít interní DHCP server ústředny – nelze konfigurovat OPTION DHCP serveru – pro sdělení dalších informaci v rámci přidělené dynamické adresy. Pokud je v LAN dostupný DHCP server – lze v jeho konfiguraci tuto OPTION definovat a nastavit ip adresu TFTP server, což bude adresa ústředny, konkrétně IP adresa definovaná na  CPU rozhraní.

...