Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Přímý hovor na IP telefon - bez ústředny

Konfigurace 2N® Lift8

Připojení do 2N® Lift8

Připojte se do 2N® Lift8 pomocí 2N® Lift8 Service Tool, který můžete stáhnout zde

...

Můžete se připojit přímo, pokud znáte IP adresu, Port a heslo. Volbou typu spojení TCP a vyplněním údajů.
Pokud neznáte IP adresu prosím postupujte dle tohoto FAQ - IP adresace - Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift8
Pokud potřebujete nastavit statickou adresu nebo zapnout DHCP postupujte dle tohoto FAQ - Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu na 2N® Lift8?

Stiskněte Připojit

Jak nastavit destinaci volání?

Jděte do sekce Konfigurace - Parametry - Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

...

Nyní je Váš 2N® Lift8 připraven k hovoru s IP telefonem.

Konfigurace Yealink T42

Zjištění IP adresy

Nejprve musíte znát IP adresu telefonu. Aktuální IP adresu zjistíte stisknutím tlačítka OK na telefonu, když jste mimo jakoukoli nabídku (uvidíte domovskou obrazovku s datem a časem uprostřed).

Image Added

IP adresa se poté zobrazí v řádku IPv4:

Image Added

Přístup k webovému rozhraní Yealink T42

Nyní zadejte IP adresu do adresního řádku webového prohlížeče vašeho počítače a stiskněte Enter:

Image Added

Budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku webového rozhraní. Výchozí přihlášení je:

username: admin

password: admin

Konfigurace Yealink T42

Po úspěšném přihlášení přejděte na Dsskey a nakonfigurujte Line Key1. Pro Type zvolte Speed Dial, zadejte IP adresu Lift 8 do Value, pojmenujte tohle tlačítko v Label a uložte nastavení kliknutím na tlačítko Confirm:

Image Added

Nyní máte nastaven klíč DSS a je ho vidět na displeji poblíž prvního tlačítka. Na váš Lift8 můžete zavolat pouhým stisknutím tohoto tlačítka:

Image Added

Hovor přes SIP Proxy - Jak zaregistrovat 2N® Lift8 k ústředně

...

Nezapomeňte stisknout Zapsat do zařízení

Image RemovedImage Added

Nyní je Váš 2N® Lift8 připraven k hovoru s IP telefonem přes SIP proxy.

Jak zaregistrovat Yealink T42 do SIP Proxy

Zjištění IP adresy

Nejprve musíte znát IP adresu telefonu. Aktuální IP adresu zjistíte stisknutím tlačítka OK na telefonu, když jste mimo jakoukoli nabídku (uvidíte domovskou obrazovku s datem a časem uprostřed).

Image Added

IP adresa se poté zobrazí v řádku IPv4:

Image Added

Přístup k webovému rozhraní Yealink T42

Nyní zadejte IP adresu do adresního řádku webového prohlížeče vašeho počítače a stiskněte Enter:

Image Added

Budete přesměrováni na přihlašovací obrazovku webového rozhraní. Výchozí přihlášení je:

username: admin

password: admin

Připojení do SIP Proxy serveru

Po úspěšném přihlášení přejděte na Account a vyplňte zvýrazněné parametry. Ostatní parametry může vyžadovat ústředna nebo váš poskytovatel služeb VoIP.

 • Zvolte Enable pro Line Active
 • Label - identifikace účtu na displeji telefonu
 • Display Name - zobrazeno jako ID volajícího na zařízení, které je voláno tímto telefonem
 • Register Name - ID pro ověření potřebné, když hovory přes PBX nebo poskytovatele služeb VoIP nevyžadují registraci
 • User Name - ID pro ověření potřebné, když hovory přes PBX nebo poskytovatele služeb VoIP vyžadují registraci
 • Password - heslo pro registraci vyžaduje poskytovatel služeb VoIP nebo ústředna
 • Server Host - IP adresa pobočkové ústředny nebo SIP proxy (poskytuje poskytovatel služeb VoIP)
 • Zbytek parametrů může specificky vyžadovat váš poskytovatel VoIP služeb nebo vaše ústředna

Image Added