Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: fw/update data

...

 • Tento spínač ovládá Output 1, ke kterému je připojen zámek dveří. Elektrický otvírač nebo zámek je nutné vždy připojit na 12V výstup interkomu "Output" pomocí bezpečnostního relé pro zajištění bezpečnosti instalace. Relé na základní jednotce "Relay" slouží ke spínání osvětlení nebo dalších periferií, které není nutno zabezpečovat.
 • Pro zvýšení bezpečnosti je vždy doporučeno použití 2N® Bezpečnostní relé (obj. č. 9159010) viz. FAQ.
 • Spínač je nastaven v monostabilním režimu, což znamená, že po aktivaci tohoto spínače budou dveře otevřeny po dobu 5 sekund (lze změnit dle potřeby).

Image Modified

Jak nastavit funkci Detekce dlouho otevřených dveří

 • Je třeba povolit funkci Detekce dlouho otevřených dveří pro konkrétní spínač (v našem případě pro Spínač 1) a nastavit, ke kterému vstupu je magnetický dveřní senzor připojen.
 • Dále můžeme upravit maximální povolenou dobu otevření dveří — standardně je nastaveno na 60 sekund.

Image RemovedImage Added

Jak nastavit sekci Automatizace

 • Níže uvedená nastavení znamenají, že pokud 2N IP Interkom detekuje logickou změnu na vstupu z magnetického zámku a pokud dveře nebudou zavřeny do 60 sekund, automatizace spustí zvukový signál (alarm) nebo může provádět další činnosti, jako je například odeslání HTTP příkazu bezpečnostnmu středisku, posílání e-mail atp.
 • Automatizace je ke stažení zde: Door Open Too Long.am 

Image Modified

Dodatečné informace

 • Testováno na 2N OS v2.37 s GOLD licencí
 • Poslední aktualizace 2326. prosince 2022ledna 2023

Poznámka: Všechny funkce použité v sekci Automatizace jsou podrobně popsány v našem manuálu pro Automatizaci společně s příklady použití.

...