Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Každý 2N® IP Interkom2N IP interkom může přijímat a odesílat jeden multicastový stream bez nutnosti jakékoliv rozšiřující licence. Pokud však potřebujete, aby Váš vrátník naslouchal více multicastových zdrojů - možno až z pěti (příp. odesílal multicast na různé adresy), potom k tomuto budete potřebovat licenci Enhanced Integration či Gold, které Vám umožní nastavit požadovanou funkcionalitu přes Automatizaci. Takovýto scénář se může hodit např. v areálu s několika budovami s více patry o více odděleních, kde:

...

                  Další informace: