Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Nesmí být použita žádná lichá čísla portů (např. 10001, 10003, 10011 atd.)

Jak nastavit vrátník pro příjem až z pěti multicastových zdrojů?

 1. Ve webovém rozhraní interkomu přejděte do sekce Služby > Streamování > Multicast > Příjem multicast audia > Multicastový příjem povolen - zaškrtnout (viz obrázek níže).
 2.  Upravíme následující parametry (např. toho zdroje multicastu, který budou naslouchat vrátníky ve všech budovách společně), čímž umožníme příjem z jednoho zdroje:
     Zdrojová IP adresa: 224.0.0.0
     Zdrojový port: 10 000
     Kodek: odpovídající kodek (který byl zvolen pro vysílání daného multicastu) 3. Ve webovém rozhraní interkomu přejděte do sekce Služby > Automatizace > zvolte volnou automatizaci > vytvořte a uložte danou automatizaci (viz obrázek níže).
  Dle toho z kolika dalších multicastových adres, resp. portů, chceme mít možnost přijímat multicastový stream, napojíme daný počet bloků "StartMulticastRecv".
  Můžeme takto nastavit příjem z dalších až 4 zdrojů, jelikož zde máme k dispozici kanály (Channel) 0-3, kdy každý může být použit pouze jednou.
  Příklad níže ukazuje, jak by vypadala automatizace v interkomu na 1. oddělení 3. patra ve 2. budově (dle scénáře popsaného v úvodu).
  Poté interkom restartujte (Systém > Údržba > Restartovat), jelikož v tomto případě máme jako spouštěcí událost nastavenou akci "Rebooted".


  Automatizaci přímo k nahrání do automatizace v interkomu lze stáhnout zde: Multicast.am

...