Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedToto FAQ popisuje, jak přidat 2N Easy Gate IP do 2N Elevator Center.

...

Budete požádáni o zadání sériového čísla a bezpečnostního kódu My2N. Ty najdete na štítku na boku vašeho Easy Gate IP:

20210513_180536Image Added

Poté bude váš EGIP aktivní. Pokud je verze firmwaru v zařízení zastaralá, Elevator Center automaticky zahájí aktualizaci firmwaru, jak vidíte zde:

Snímka2 (2)Image Added

Když je firmware aktuální, EC nakonfiguruje váš EGIP automaticky podle konfigurační šablony uložené ve vašem účtu. Více informací o konfiguračních šablonách zde: Jak nastavit hromadnou konfiguraci v 2N Elevator Center

...

Pokud samotné zařízení ještě nebylo nakonfigurováno, můžete tak učinit kliknutím na „Go to device configuration“:

Snímka 4Image Added