Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedToto FAQ popisuje, jak používat hromadnou konfiguraci v 2N Elevator Center.

Po konfiguraci Easy Gate IP si můžete stáhnout konfigurační soubor ze zařízení a použít jej pro hromadnou konfiguraci. V konfiguračním rozhraní zařízení klikněte na Maintenance -> Configuration -> Download:

Snímka 5Image Added

Nyní se vraťte do Elevator Center a nahrajte tento soubor, aby bylo možné konfigurovat zařízení EC, která budou přidána v budoucnu, stejným způsobem jako první EGIP. Přejděte na Configuration Templates a nahrajte soubor pro příslušný typ EGIP:

Snímka 6Image Added

Nyní všechny ostatní přidané EGIP budou mít stejnou konfiguraci jako první.