Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V 2N odpovídacích jednotkách můžete nastavit otevírání více zámků.

2N IP interkom konfigurace

Nejdříve je potřeba nastavit Kódy pro sepnutí spínačů. Jděte do sekce “Hardware -> Spínače -> Kódy pro sepnutí” a nastavte pro každý spínač požadovaný kód. Můžete také zvolit požadovaný Řízený výstup nebo poslání HTTP příkazu při sepnutí.

2N® Indoor Talk konfigurace

Po nastavení kódů pro sepnutí v IP interkomu přejděte do webového rozhraní 2N® Indoor Talk. Zde přejděte do sekce “Adresář -> Zařízení -> “Přidaný intercom” -> Funkce odemykacího tlačítka” a vyplňte příslušné Aktivační kódy.

...

Poté je vše nastaveno a při krátkém stisknutí ikony zámku na 2N® Indoor Talk můžete odemikat zámek 1 a při dlouhém stisknutí ikony zámku můžete odemykat zámek 2.

2N® Indoor Compact konfigurace

Po nastavení kódů pro sepnutí v IP interkomu přejděte do webového rozhraní 2N® Indoor Compact. Zde přejděte do sekce “Adresář -> Zařízení -> “Přidaný intercom” -> Funkce odemykacího tlačítka” a vyplňte příslušné Aktivační kódy.

...

Poté je vše nastaveno a při zvolení ikony zámku na 2N® Indoor Compact můžete odemikat zvolený zámek.

 

2N® Indoor View konfigurace

Po nastavení kódů pro sepnutí v IP interkomu přejděte do webového rozhraní 2N® Indoor View. Zde přejděte do sekce “Adresář -> Zařízení -> “Přidaný intercom” -> Funkce odemykacího tlačítka” a vyplňte příslušné Aktivační kódy.

...

Poté je vše nastaveno a při zvolení ikony zámku na 2N® Indoor Compact můžete odemykat zvolený zámek.

Poslední update

2021-06-14

Použitá zařízení

2N® IP Verso (FW 2.32.2.41.22)

...

2N® Indoor View (FW 2.32.1.41.12)

Požadované licence

Tato funkce je dostupná bez licencí.