Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poté je vše nastaveno a při krátkém stisknutí ikony zámku na 2N® Indoor Talk můžete odemikat odemykat zámek 1 a při dlouhém stisknutí ikony zámku můžete odemykat zámek 2.

...