Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Můžete se připojit přímo pomocí TCP a vyplněním správné IP adresy, portu a hesla.
Pokud neznáte IP adresu, použijte následující FAQ - Jak získat IP adresu výtahového komunikátoru 2N® LiftIP.
Pokud potřebujete nastavit statickou IP adresu nebo DHCP, použijte prosím toto FAQ - Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu 2N® LiftIP.

Stiskněte Připojit

Image Modified

Přímé volání na IP telefon - bez pobočkové ústředny

...