Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Přejděte na Konfigurace - Parametry - Poplachové Alarmové volání -> a nastavte následující parametry:

...

Nezapomeňte potvrdit dole kliknutím na Uložit do zařízení:

Image RemovedImage Added

 

Nyní je Váš komunikátor 2N® LiftIP připraven uskutečnit hovor na daný IP-telefon.

...

3) Jak nastavit video-stream z kamery (Revotech)

 Go to 

Configuration - Parameters Přejděte do Konfigurace - Parametry - RTSP Settings -> Set the following parametersNastavení -> a nastavte následující parametry:

1120 = RTSP address of the Revotech camera in the LAN - in this example: -adresa kamery Revotech v síti - v tomto příkladu je použita: rtsp: //192.168.50.207: 8554/live0.264 is used.
1121 = user name for the web interface of the camera
1122 = password for the web interface of the camera

Don't forget to click Save to device:

Image Removed

 

Other possibilities of the Revotech stream address uživatelské jméno pro webové rozhraní kamery
1122 = heslo pro webové rozhraní kamery

Nezapomeňte potvrdit dole kliknutím na Uložit do zařízení:

Image Added

Další možnosti zadání adresy streamu z kamery Revotech:

rtsp://<ip>:8554/cam0/h264

...

rtsp://<ip>:8554/live1.264

 

 

 

4)

...

Nastavení kamery Revotech

...

 

Better to set lower parameters of the video stream under the section Video Stream in the web interface of the Revotech camera - example:

 

Je lepší nastavit nižší parametry video-streamu v sekci Video Stream ve webovém rozhraní kamery Revotech - příklad: