Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Je lepší nastavit nižší parametry video-streamu v sekci Video Stream ve webovém rozhraní kamery Revotech - příklad:

 

 

 

 

5)

...

Nastavení programu 2N® Lift8 Communicator

 

1) Run the 2N® Spusťte 2N® Lift8 Server - see in the manual, please - viz manuálhttps://wiki.2n.cz/l8um/latest/encs/6-lift8-server

 

2) Run the 2N® Spusťte 2N® Lift8 ControlPanel - see in the manual, please - viz manuálhttps://wiki.2n.cz/l8um/latest/encs/7-control-panel

 

3) Enable direct SIP calls in the 2N® Lift8 ControlPanel (and save it below Povolte přímé SIP-hovory v nástroji 2N® Lift8 ControlPanel (a dole uložte):

Image RemovedImage Added

 

4) Run the 2N® Spusťte 2N® Lift8 Communicator - see in the manual, please - viz manuálhttps://wiki.2n.cz/l8um/latest/encs/8-communicator

    and as the SIP port put the same one as for the alarm call number in the 2N®   a zadejte shodný SIP-port jako u čísla pro alarmové volání v nástroji 2N® LiftIP Service Tool - in our case - v našem případě - 5070:

Image RemovedImage Added

 

 Now

the 2N® Lift8 Communicator is ready to answer the alarm call from the 2N® LiftIP together with the stream of the IP cameraNyní je 2N® Lift8 Communicator připraven přijímat alarmová volání z komunikátoru 2N® LiftIP společně se streamem připojené IP-kamery.

 

Info

If the camera picture wouldn't appear in the 2N® Lift8 Communicator, let disconnect WiFi connection on the PCPokud se obraz kamery v programu 2N® Lift8 Communicator nezobrazí, odpojte dané PC z WiFi-sítě.