Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

SKUPINA PRO PŘIDÁVÁNÍ NÁVŠTĚV

 • ve webovém rozhraní

   2N® Access Commanderu jděte do sekce Společnosti a na záložku 

  2N® Access Commanderu přejděte do sekce Společnosti a do záložky NÁVŠTĚVY,
  kde

  lze,

  je možné po kliknutí na tlačítko PŘIDAT

  ,

  vybrat skupinu (v rámci dané společnosti), která

  bude při přidání

  se jí automaticky předvyplní při přidávání nové návštěvy

  pro ni automaticky předvyplněna

  :


  Image Removed
  poté zadáme zvolenou skupinu a potvrdíme kliknutím na VYBRAT:
  Image Removed
  Image Added


 • je zde také možné definovat, jakou skupinu může "manažer" přidat ručně (na obrázku výše označeno modře)


  Info

  Skupina(y) vybraná v části "Předdefinované skupiny pro nové návštěvy" musí být vybrána také níže v části "Skupiny přidělené manažerům návštěv" !


Správa nevrácených karet


 • byla-li návštěva ukončena, aniž by předem byla vrácena přístupová karta (kliknuto u karty dané návštěvy na "VRÁTIT"),
  lze tak učinit dodatečně v detailu dané návštěvy:
 • v sekci Návštěvy lze pod záložkou KARTY aktivovat i přístupové karty nespojené s konkrétní osobou: • kliknutím na ikonku koše u dané karty vpravo můžeme kartu smazat (viz modrý rámeček na obrázku výše)

...