Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Od verze 2.1 lze v 2N® Access Commanderu nově nastavit a sledovat maximální obsazenost v určité oblasti.

 

 

Table of Contents

 

Jak nastavit oblast pro sledování obsazenosti

 

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Omezení oblastí, kde vpravo nahoře klikněte na tlačítko NOVÁ OBLAST,
  pojmenujte ji a potvrďte kliknutím na VYTVOŘIT:
 • poté dole na kartě ZAŘÍZENÍ klikněte na tlačítko PŘIDAT a následně vyberte zařízení (obsahující dohromady alespoň 2 přístupové body) a potvrďte kliknutím na PŘIDAT:
  Info

  Instrukce ohledně definování přístupových bodů naleznete v tomto FAQ: Přístupové body - definování přístupových bodů v 2N® Access Commanderu od verze 2.1

Nastavení samotného omezení obsazenosti

 

 • při dosažení limitu obsazenosti, který lze ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu v sekci Omezení oblastí pro danou oblast nastavit, můžete vybrat mezi 3 "akcemi":
  a) nestane se nic        b) pouze upozornění        c) zamezení přístupu
  Pro nastavení klikněte na políčko Režim kontroly obsazenosti, kde zadáte maximální počet osob a onen režim - následně potvrďte kliknutím na ULOŽIT: • v dané oblasti poté v kolonce Aktuální obsazenost rovnou vidíme kolik osob z kolika povolených se v ní právě nachází:
 • v sekci Omezení oblastí na kartě VÝJIMKY, lze též, kliknutím na tlačítko PŘIDAT, vybrat skupiny nebo uživatele,
  kteří budou mít do dané oblasti přístup i přes její naplněnou kapacitu (na závěr potvrdíme kliknutím na PŘIDAT):
 • na kartě NASTAVENÍ lze pod kolonkou Reset zvolit, kliknutím na PŘIDAT ČAS RESETU, den v týdnu a čas, kdy dojde k resetu stavu omezení oblastí - počet uživatelů nacházejících se v dané oblasti se vynuluje. Stejně tak lze v tomto okně onen nastavený "reset" odebrat. Posléze potvrdíme kliknutím na ULOŽIT vpravo dole:
   


 

 

 

Funkce Anti-passback v rámci Omezení oblastí

 

 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu v sekci Omezení oblastí se nyní, kromě nastavení limitu obsazenosti, nachází též nastavení pro funkci "Anti-passback":
 • v kolonce ANTI-PASSBACK zde po kliknutí na "Anti-passback" nebo na "Anti-passback timeout uživatele" můžete definovat typ Anti-passbacku
  (více k Anti-passbacku naleznete v tomto FAQ: Anti-passback - jak nakonfigurovat v Access Commanderu )
  a v kolonce "Timeout uživatele" (ve stejném okně) též dobu, za kterou bude uživateli umožněno znovu vstoupit (po porušení podmínek) do dané oblasti:

 

 

 

 

 

Widget funkce Obsazenost

 

Info

Obecné instrukce ohledně používání widgetů jsou v následujícím FAQ: Dashboard a widgety (od verze 2.0) ve 2N® Access Commanderu

...