Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Od verze 2.1 lze v 2N® Access Commanderu u přidaných zařízení nově definovat až 2 přístupové body (odchod a příchod).
Přístupové body jsou použity pro zaznamenání vstupu nebo opuštění zóny. Jejich použití je nutné v případě, že se zařízení nachází na rozhraní mezi dvěma zónami a umožňují přesné sledování uživatelů při pohybu zónami.

 

Info
titleVýhody
 • lepší sledování pohybu uživatelů z jedné zóny do druhé
Info

V defaultu jsou v 2N® Access Commanderu "Přístupové body" deaktivovány.

 

 

Table of Contents

 

Jak přístupové body nastavit

 

 • ve webovém rozhraní dané jednotky (2N® IP Intercom2N® Access Unit...), jež má na sobě jeden nebo více modulů pro autentifikaci uživatelů,
  jděte do sekce Hardware > Rozšiřující moduly > daný modul > Dveře > zvolte Příchod, nebo Odchod, => v 2N® Access Commanderu poté Přístupový bod 1, nebo 2.
  Nezapomeňte nastavení uložit kliknutím a příslušné tlačítko vpravo dole:
 • následně jděte do sekce Hardware > Dveře > Pravidla pro příchod a Pravidla pro odchod - a ověřte, že je v požadovaném případě zaškrtnuto Přístup povolen.
  Potvrďte opět kliknutím na Uložit vpravo dole: 
 • ve webovém rozhraní 2N® Access Commanderu jděte do sekce Zóny a vpravo nahoře klikněte na ikonu ozubeného kola.
  Následně zaškrtnutím možnosti "Povolit přístupové body" rozdělíte použitá přístupová zařízení (2N® IP Intercom / 2N® Access Unit...)
  až na dvě "virtuální" jednotky (Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2) v závislosti na tom, zda jste u daného zařízení
  aktivovali Pravidla pro příchod i Pravidla pro odchod, nebo pouze jednu z těchto možností (viz předchozí bod):

 

 

Jak přidat přístupové body do zóny

 

 • přidáváte-li v 2N® Access Commanderu nové zařízení do zóny poté, co jste aktivovali možnost "Povolit přístupové body" (viz poslední bod předchozí kapitoly),
  uvidíte ho již jako dvě různé položky - Přístupový bod 1 a Přístupový bod 2:
 • a u přidaných přístupových bodů poté vpravo vidíte i ikonku znázorňující druh autentifikace (čtečky), která je pro dany přístupový bod zvolena:

 • zónu pro dané přístupové body můžete u vybraného zařízení též přiřadit přímo v sekci Zařízení pod daným zařízením kliknutím na políčko Zóna - přístupový bod 1, resp ...2
  (potvrdíme kliknutím na ZMĚNIT): 

  Info

  Přístupový bod pro vstup do jedné zóny může být zároveň bodem pro výstup ze zóny jiné
  => nelze použít tentýž přístupový bod daného zařízení pro vstup, či výstup, u více zón najednou.   

      

Nastavení a použití vícečetné autentifikace spolu s přístupovými body

 

 • A