Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poté, co získáte správný příkaz HTTP, přejděte do části „Služby -> HTTP příkaz“ webového rozhraní 2N® Indoor Talk a vyplňte požadované přihlašovací údaje.

URL - HTTP příkaz

Jméno - Vyplňte název HTTP příkazu

...