Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Můžete nastavit až 3 různé HTTP příkazy. V případě, že je nastaven pouze jeden HTTP příkaz, 2N® Indoor View odešle HTTP příkaz ihned po dlouhém stisku odemykacího tlačítka stisknutí nakonfigurovaného tlačítka na obrazovce. Pokud jsou však nastaveny 2 nebo 3 HTTP příkazy, všechny se zobrazí na obrazovce 2N® Indoor View a můžete si požadovaný HTTP příkaz k odeslaní vybrat.

...