Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

...

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

...

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

...

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

...

1) Spusťte trace na zařízení 2N, použijte Vzdálené zachytávání paketů

2) Proveďte zkušební hovor

...

2) Pokud port mirroring z nějakého důvodu není možné, existuje další možnost, a to pomocí místního trace Lokálního zachytávání paketů. V tomto případě interkom používá vlastní paměť k uložení posledních 4 MB trasování.

...