Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® IP Interkom bude přidán s těmito parametry:

  • uživatel 4999
  • příchozí port 5060
  • IP adresa 2N® IP Interkomu 192.168.22.26
  • příchozí port do 2N® IP interkomu IP 5060
  • IP adresa CUCM 192.168.22.35

použité příkazy:

  • vytvoření aplikačního uživatele - add_aplication_user
  • bezpečnostní profil SIP trunku - SIP_trunk_profile
  • přidání stanice jako SIP trunk - SIP_trunk_for_Helios_IP

SIP Trunk for 2N® IP Interkom

Trunk configuration

SIP Trunk security profile

Add Application user