Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. V prvním kroku si prostudujte manuál, který naleznete na webových stránkách 2N Telekomunikace.
 2. Připojte 2N® SmartCom PRO ETH verzi (dále jen SmC+ETH) přes RS232 kabel a otevřete 2N® SmartCom konfigurační program. V případě, že používáte RS232/USB převodník, tak musíte zvolit příslušný COM port na Vašem počítači. Správné číslo COM portu zjistíte ve "Správci zařízení" Vašeho operačního systému. Výchozí komunikační rychlost je nastavena na 115200bd/s. Pokud dojde ke změně rychlosti RS232 port, musíte načíst konfiguraci "Load configuration" danou rychlostí (Obr. 1). Všechny zmíněné parametry a nastavení v obrázcích jsou pouze orientační!
            
  Obr.1
 3. Pro nastavení Ethernet portu jděte do záložky "Ethernet", kde provedete veškerá nastavení. LED dioda pracuje ve dvou módech. Závisí na přepnutí "LED signalization" parametru, jenž určí, který mód bude použit. LED dioda je umístěna blízko SIM držáku.
  Nyní se musíte rozhodnout, zda-li chcete, aby SmC+ETH obdržel IP z DHCP serveru, případně můžete zapsat statickou IP adresu, (Obr. 2).

  Obr.2
 4. Nyní musíte "Save and restart", díky němuž změníte požadované IP nastavení, (Obr. 3). Pokud LED dioda začne svítit, terminál je připraven k použití! Můžete provést pokyn "Load configuration" pro ověření získané IP adresy z DHCP serveru (Obr. 4).
  Obr.3
  Obr.4
 5. Nyní již znáte IP adresu SmC+ETH terminálu. Na základě toho můžete rekonfigurovat terminál vzdáleně přes telnet klienta. V příkladu (Obr. 5) je zobrazen Putty klient. Zapiště IP adresu, zvolte port 10000 a otevřete spojení (Obr. 5).
  Obr.5
 6. AT příkaz at^sceth? Vám umožní zobrazit stávající nastavení a at^sceth=? Vám umožní zobrazit možnosti nastavení, viz. (Obr. 6). Na (Obr. 7) je zobrazen celý seznam podporovaných AT příkazů, které naleznete v manuálu, sekce 9.2.
  Obr.6
  Obr.7