Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Všechny logy můžete stahnout pomocí protokolu http. HTTP port můžete nastavit během instalace 2N® SmartCom serveru (Obr. 1):

Obrázek 1. Instalace 2N®SmartCom serveru

Druhou možností je zjistit http port pomocí programu  2N®SmartCom license tool (Obr. 2):

 Obrázek 2. 2N®SmartCom license tool

Třetí možnost je ve 2N® SmartCom serveru. Klikněte na záložku „Server Settings“ (Obr. 3) a uvidíte všechny nainstalované porty (Obr. 4):

Obrázek  3. 2N® SmartCom server

Obrázek 4. Nastavení 2N® SmartCom serveru

Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu a http port serveru (Obr. 5):

Obrázek 5. Logy serveru

Druhá možnost je dostat se k logům přes daný direktorář  C:\Users\All Users\2N TELEKOMUNIKACE\2N SmartCOM\SC Server\logs