Skip to end of metadata
Go to start of metadata

            

1. NESVÍTÍ – POWER OFF – indikuje, že napájecí zdroj 12V pro GPRS modul není
připojen nebo nefunguje správně. Může signalizovat i vadnou pojistku.
 

2. 3x RYCHLÉ BLIKNUTÍ – START nebo RESTART – indikuje start nebo restart
přístroje. Tento stav musí nastat vždy po připojení napájení.


3. BLIKÁ POMALU – INICIALIZACE – indikuje stav, během kterého se modul
připojuje k operátorovi, IP síti a SmartCOM Serveru.


4. BLIKÁ VELMI RYCHLE – CHYBA - indikuje chybový stav – chybný PIN, není
vložená SIM karta, počet zbývajících pokusů na vložení PIN je menší než tři


5. SVÍTÍ – STAV OK – 2N®SmartCOM je připojen k operátorovi, IP adresa je
přidělena. Spojení se serverem je navázáno. Rychlé bliknutí v tomto stavu
indikuje přenos dat