Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Použité zkratky:

2N® SingleTalk = ST

2N® LiftNet = LN

Potřebné nástroje pro zjištění závady:

 1. Volt-meter
 2. Analogový telefon
 3. Náhradní jednotku pro porovnávací test. Prověřenou, spolehlivě funkční jednotku!
 4. Náhradní jednotku pro případnou výměnu. Využití v případě HW závady!
 5. Odposlouchávací zařízení - AZUCHO, pro odposlech analogové linky (doporučeno)
 6. V případě LN, PC s nejnovějším servisním nástrojem (doporučeno)

Nejčastější závady během instalace:

Příchozí hovor do ST signalizuje obsazovací tón:

 • ST není dostatečně napájený linkou, aby vyvěsil. Minimální napájení v zavěšeném stavu je 22V/15mA. Zkontrolujte volt-metrem!
 • Zkontrolujte pozici propojky pro „Alarm input“, v případě negace (Obr. 1) ST začne ihned inicializovat hovor i v případě, že není nastaveno žádné telefonní číslo. “Alarm tlačítko” je poté nastaveno v NC (normally closed – uzavřený okruh) módu.

Příchozí hovor do ST/LN signalizuje vyzváněcí tón, ale jednotka nevyzvedává:

 • Zkontrolujte kadenci vyzváněcího tónu dané analogové linky - AZUCHO. V továrním nastavení bude detekován pouze tón za podmínky: délka tónu musí být delší než 500ms a mezera musí být v rozmezí mezi 1000ms a 6000ms.
 • V případě LN restartujte centrální jednotku. Pokud bude chyba přetrvávat i nadále, kontaktujte 2N technickou podporu!

Příchozí hovor do ST/LN, hovor je vyzvednut, ale DTMF tóny nevyvolají programovací menu.

 • Do analogové linky se indukuje rušení. Zmíněné rušení zkreslí DTMF tóny, které poté nejsou rozpoznány DTMF detektorem. Použijte odposlechové zařízení - AZUCHO!
 • Hlučné prostředí, pouze v případě ST. Zavolejte do jednotky z mobilního telefonu a redukujte citlivost mikrofonu mechanickým ucpáním otvoru, například za pomoci Vašeho prstu.
 • Pozor na posílání DTMF tónů z analogového telefonu, který je přepnut do pulsního volby. 2N výtahové produkty mohou přijmout pouze tónovou volbu!
 • Programování je zakázáno propojkou, viz (Obr. 2)

Odchozí hovor není funkční.

 • Připojte analogový telefon pro ověření funkčnosti dané analogové linky!
 • Zkontrolujte správnost naprogramovaného telefonního kontaktu, který je nastaven parametrem 011.
 • V případě LN jednotky ověřte status třetí LED diody, která signalizuje chování sběrnice. LED dioda signalizuje střídavě „zelená/oranžová“. Toto je známka rušení na sběrnici, popřípadě došlo ke špatné adresaci či závadě na hlásce.

 Zkontrolujte kvalitu zemnění, které odstraní rušení na analogové lince.

 • V případě LN jednotky musíte použít uzemněné napájení AC230V pro LN centrální jednotku. Uvnitř centrální jednotky dochází k propojení vstupu na AC230V a konektoru sběrnice.
 • V případě ST musíte kvalitně uzemnit komunikační panel kabiny, případně lze využít jeden ze šroubků.