Skip to end of metadata
Go to start of metadata

K zajištění správné funkcionality 2N® LiftNet je zapotřebí správného uzemnění, které zajistíte díky uzemněnému napájení DC12V. 2N® LiftNet má zbylé rozhraní galvanicky propojena (Obr. 1).

                                                                                                                                      Obr. 1