Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro zajištění správné funkcionality a pro odrušení připojené analogové linky 2N® EasyGate/SmartGate je zapotřebí správného uzemnění.To provedete uzemněním levého kolíku SMS vstupu (Obr. 1) v případě, že se jedná o nové modely 2N® EasyGate PRO a 2N® SmartGate UMTS.

V případě starých verzí 2N® EasyGate/SmartGate použijte pravý kolík SMS vstupu!

                                                                                                                                                Obr. 1