Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® Analog Interkom může být propojen s VoIP serverem díky převodníku Well ATA-171P, který plně podporuje SIP protokol pro signalizaci. Je tedy možné zaregistrovat Well ATA 171-P převodník do VoIP serveru, který je SIP protokol orientovaným serverem.

Mezi 2N® Analog Interkomem a Well ATA převodník můžete předřadit 2N® SmartGate analog/GSM bránu v režimu "dial thru", poté získáte možnost routovat hovory z analogového rozhraní do VoIP/PSTN/GSM či UMTS sítě.

Testované verze:

  • 2N® Analog Interkom verze 12-02-02
  • 2N® SmartGate verze 3.20Y

Test kompatibility:

  • Audio hovor
  • DTMF přenos
  1. Připojíme ATA převodník do LAN sítě a otevřeme internetový prohlížeč. Well ATA-171P nalezneme v továrním nastavení na 192.168.123.1:9999. Přihlašovací údaje jsou v továrním nastavení Username: root Password: test

  2. Jako první musíme zadat vyzváněcí tóny pro analogová zařízení Others ->Tone (freq. 425 Hz, časy jsou v 1 = 10 ms,33 = 330 ms). Na níže uvedeném obrázku jsou funkční hodnoty.
  3. Po vyplnění všech hodnot stiskněte “Submit”. Dále je potřeba hodnoty uložit do zařízení "Save Change".

  4. V posledním kroku, vyplňte v sekci SIP settings -> Service Domain, uživatelské údaje pro registraci do VoIP serveru. Vyplňte "User Name", "Register Password" and "Proxy Server", stejnými údaji, které jste vytvořili ve Vašem VoIP serveru. Po vyplnění všech hodnot stiskněte “Submit”. Dále je potřeba hodnoty uložit do zařízení à Save Change. Úspěšnost registrace můžete ověřit na straně Well ATA-171P převodníku pomocí "Status".
  5.   V případě využití výše zmíněné GSM/analog brány 2N® SmartGate je zapotřebí nastavit v sekci "Tel. linky", oznamovací tón na "Morse A".