Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2N® SingleTalk může být propojen s VoIP serverem díky převodníku Well ATA-171P, který plně podporuje SIP protokol pro signalizaci. Je tedy možné zaregistrovat Well ATA 171-P převodník do VoIP serveru, který je SIP protokol orientovaným serverem.

Mezi 2N® SingleTalk a Well ATA převodník můžete předřadit 2N® SmartGate analog/GSM bránu v režimu "dial thru", poté získáte možnost routovat hovory z analogového rozhraní do VoIP/PSTN/GSM či UMTS sítě.

Testované verze:

  • 2N® SingleTalk verze 12-02-02
  • 2N® SmartGate verze 3.20Y

Test kompatibility:

  • Audio hovor
  • DTMF přenos
  1. Připojíme ATA převodník do LAN sítě a otevřeme internetový prohlížeč. Well ATA-171P nalezneme v továrním nastavení na 192.168.123.1:9999. Přihlašovací údaje jsou v továrním nastavení Username: root Password: test

  2. Jako první musíme zadat vyzváněcí tóny pro analogová zařízení Others ->Tone (freq. 425Hz, časy jsou v 1 = 10ms,33 = 330ms). Na níže uvedeném obrázku jsou funkční hodnoty.
  3. Po vyplnění všech hodnot stiskněte “Submit”. Dále je potřeba hodnoty uložit do zařízení "Save Change".


  4. V posledním kroku, vyplňte v sekci SIP settings -> Service Domain uživatelské údaje pro registraci do VoIP serveru. Vyplňte "User Name", "Register Password" a "Proxy Server", stejnými údaji, které jste vytvořili ve Vašem VoIP serveru. Po vyplnění všech hodnot stiskněte “Submit”. Dále je potřeba hodnoty uložit do zařízení à Save Change. Úspěšnost registrace můžete ověřit na straně Well ATA-171P převodníku pomocí "Status".
  5.   V případě využití výše zmíněné GSM/analog brány 2N® SmartGate je zapotřebí nastavit v sekci "Tel. linky" oznamovací tón na "Morse A".