Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud chcete využívat službu Mobility Extension je třeba, aby brána spolupracovala se SIP proxy, kde jsou registrováni SIP uživatelé. Pro vytvoření ME stanice pro některého z těchto uživatelů postupujte dle následujících kroků.

 1. Pro službu Mobility Extension je třeba mít odpovídající licenci.
  Jděte do menu: Gateway control - Licence - Active a zkontrolujte, zda je zde nahrána licence ME8 (16, 24, 32 atd.) pro 8 (16, 24, 32 atd.) uživatelů. Pokud jste neobdrželi žádnou licenci pro Vaši bránu, kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce.

 2. Brána 2N® VoiceBlue Next musí být též zaregistrována do stejné SIP proxy jako uživatelé, pro které Mobility Extension stanice vytváříme.
  Pokračujte do: Gateway configuration - VoIP parameters - SIP registration a vyplňte detaily registrace (viz. obrázek níže).
 3. Nyní je třeba přidat uživatele Mobility Extension (již existující uživatele SIP proxy) a přiřadit jim mobilní telefonní čísla.
  Jděte do: Gateway configuration - Mobility Extension - Add user a vyplňte detaily uživatele (viz. obrázek níže).

  Funkce "Follow me" aktivuje přesměrování na mobilní číslo (např. 777112233) pokud někdo volá na SIP uživatele (v tomto případě uživatel s číslem 100).
 4. Nakonec ověřte, zda se číslo (prefix) SIP uživatele (100) shoduje s prefixem v prefix listu.
  Jděte do: Gateway configuration - Prefixes - Table of accepted prefixes