Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IP adresa, která je nastavena pro VoIP kartu, sdílí nastavení výchozí brány a masky podsítě s kartou CPU.

Z tohoto důvodu je nutné, aby IP adresa využívala stejné parametry, jaké jsou nastaveny v menu Konfigurace - Systémové parametry pro kartu CPU.