Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud chcete nastavit naplánované hlášení, pokračujte s následujícími kroky (nastavení pro verzi FW 1.3.9.78.21):

  1. Jděte do menu Zvukové zdroje – vytvořte si nový seznam skladeb, který bude obsahovat různé zprávy, oznámení a hudební soubory, které chcete přehrát v naplánovaném čase.
  2. Přejděte do menu Relace – vytvořte novou relaci a do této relace přidejte Vámi vytvořený seznam skladeb z předešlého kroku. Dále do relace přidejte destinaci (pravá část okna relace), kde bude Vaše oznámení v naplánovaný čas přehráno.
  3. Spusťte relaci - relace musí být ve stavu "ON". Tím se začne automaticky přehrávat vytvořený seznam skladeb a je potřeba kliknout na tlačítko STOP, které je umístěno POD SEZNAMEM SKLADEB (nevypínejte celou relaci). Nyní je seznam skladeb v aktivní relaci pozastaven a může být použit v Plánovači.
  4. Jděte do menu Plánovač – klikněte na tlačítko „VYTVOŘ UDÁLOST“ a nastavte „ZAČÁTEK PLÁNU“
    • Přetáhněte ikonu s názvem PŘEHRÁT do níže zobrazené relace. Poté, co tuto ikonu umístíte do relace, si můžete ručně nastavit čas, kdy přehrávání začne (Čas startu akce) – toto nastavení se zároveň projeví modifikací parametru „Časový posun od začátku akce“, který naleznete v pravé dolní části obrazovky v sekci Nastavení akce.
    • Nyní uložte konfiguraci (stiskněte tlačítko Uložit konfiguraci v horní liště).
  5. Vyčkejte do naplánovaného času, kdy se začne přehrávat Vámi vytvořený seznam skladeb (oznámení, hudba, zprávy).