Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paging z 2N® IP Interkomu je funkce, kterou lze využít zejména pro nouzová volání a pro služební hlášení z jednoho interkomu na všechny ostatní interkomy, příp. na definovanou skupinu interkomů. Tyto interkomy musí přijímat multicastový provoz na předem definované IP adrese a portu. Vy poté jen stisknete tlačítko na 2N® IP Interkomu a můžete začít mluvit, přehrát oznámení či přehrát nějaký poplachový tón (např. pro evakuaci budovy).

 1. Jak nastavit 2N® IP Interkom, který bude rozesílat multicast
  Veškeré potřebné kroky pro nastavení pagingu jsou znázorněny na níže uvedeném obrázku.Automatizaci si můžete stáhnout zde: Paging_from_intercom.am


  Pokud při takovémto nastavení uživatel stiskne na vrátníku tlačítko rychlé volby na pozici 5, dojde k odeslání multicastového příkazu pro přehrání definovaného uživatelského zvuku (upozornění na hlášení). Tento zvuk je přehráván po dobu 2 s. Po tomto čase je možné začít do vrátníku mluvit a ten bude posílat tento multicastový provoz do všech zařízení, která mají nastaveno přijímání multicastu na definované IP adrese a portu (v našem případě se jedná o IP adresu 239.0.0.239 a port 21212). Pokud chcete multicastové vysílání ukončit stejným tlačítkem, které bylo použito pro zahájení (tj. tlačítko rychlé volby na pozici 5), je nutné v sekci „Automation“ nastavit dvě podmínky, které jsou na obrázku znázorněny. Ty zajistí, že při dalším stisku tlačítka se nebude neustále navazovat multicastové spojení, ale že jeden stisk ho zahájí a druhý ukončí.

  Poznámka:veškeré příkazy použité v sekci „Automation“ jsou podrobněji vysvětleny v našem 2N® IP Interkom Automation manuálu, kde jsou také uvedeny jednoduché příklady použití. Tento manuál si můžete stáhnout na našich webových stránkách:

  http://www.2n.cz/cz/produkty/interkomove-systemy/ip-interkomy/helios-ip-vario/ke-stazeni/

 2. Jak nastavit 2N® IP Interkom, který bude multicast přijímat
  Pokud chcete přijímat multicastové vysílání na 2N® IP Interkomu, potom je nutné nastavit konkrétní multicastovou IP adresu a port. V našem příkladu se jedná o IP adresu 239.0.0.239 a port 21212. Nastavení těchto parametrů je uvedeno na následujícím obrázku:  V dalším kroku je nutné přejít do sekce „Automation“, kde nastavíme, že 2N® IP Interkom přehraje zvolený uživatelský zvuk po přijetí multicastového příkazu. V našem případě bude přehrán uživatelský zvuk nahraný v tomto vrátníku na pozici 2. Automatizaci si můžete stáhnout zde:Multicast_trigger_receive.am  Poznámka: více informací o nahrávání uživatelských zvuků a jejich nastavení naleznete ve 2N® IP Interkom Konfiguračním manuálu, který si můžete opět stáhnout z našich webových stránek:

  http://www.2n.cz/cz/produkty/interkomove-systemy/ip-interkomy/helios-ip-vario/ke-stazeni/